Úvod

Klub se věnuje zejména pracovnímu a záchranářskému výcviku psů, vzděláváním členů a dalším činnostem pro zkvalitňování vztahu člověka a psa, stejně jaklo dalším aktivitám pro zlepšování kvality života.
Kousek historie najdete také na www.foundland.cz, zejména fotografie a reportáže z akcí.


Cíle klubu

Základní cíl  Klubu pracovní a zábavné kynologie, o.s. je vytváření a rozvíjení vztahu člověk - pes pomocí široké skupiny aktivit na základě společných prožtků a radosti ze společné činnosti.

Další cíle jsou:

výcvik psů zejména k pracovní a záchranářské činnosti
psí sportovní činnosti
vzdělávání členů v oblastech souvisejících s celou šíří kynologických činností jako jsou například krmení a veterinární informace, chovatelská a výstavní činnost, etologie a chování a související,
nácviky a informace pro vystavování a další chovatelské činnosti
další široké aktivity ke zkvalitňování vztahu člověka a psa.

Klub je otevřený, činnosti se může účastnit kdokoli

Činnosti klubu se mimo stanov řídí také etickým kodexem

Akce klubu probíhají nyní ve spolupráci se Školou pracovní a zábavné kynologie